Walnuts Allergy in Vietnamese

Walnuts

Quả óc chó

I have a severe allergy to walnuts

Tôi bị dị ứng với Quả óc chó rất nặng

If I eat anything containing walnuts I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Quả óc chó thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any walnuts ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Quả óc chó trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using walnuts ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Quả óc chó không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.