Walnuts Allergy in Malay

Walnuts

Walnut

I have a severe allergy to walnuts

Saya mengalami alahan teruk terhadap Walnut

If I eat anything containing walnuts I will need immediate medical attention

Jika saya makan apa-apa yang mengandungi Walnut saya akan memerlukan rawatan perubatan kecemasan

Please can you check if what I have ordered contains any walnuts ingredients?

Tolong periksa sekiranya apa yang saya telah pesan mengandungi apa-apa bahan berasaskan Walnut?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Tolong bantu saya memilih pesanan daripada menu?

Are you able to prepare this dish without using walnuts ingredients?

Adakah anda boleh menyediakan hidangan ini tanpa menggunakan bahan berasaskan Walnut?

Please can you inform the chef about my allergy.

Tolong maklumkan kepada ketua tukang masak tentang alahan saya.