Sulphites Allergy in Vietnamese

Sulphites

Các món chứa sulphite

I have a severe allergy to sulphites

Tôi bị dị ứng với Các món chứa sulphite rất nặng

If I eat anything containing sulphites I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Các món chứa sulphite thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any sulphites ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Các món chứa sulphite trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using sulphites ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Các món chứa sulphite không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.