Soybeans (soya) Allergy in Swedish

Soybeans (soya)

Sojabönor (soja)

I have a severe allergy to soybeans (soya)

Jag har en allvarlig allergi mot Sojabönor (soja)

If I eat anything containing soybeans (soya) I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Sojabönor (soja) behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any soybeans (soya) ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Sojabönor (soja)?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using soybeans (soya) ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Sojabönor (soja)?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.