Shellfish Allergy in Vietnamese

Shellfish

Động vật có vỏ

I have a severe allergy to shellfish

Tôi bị dị ứng với Động vật có vỏ rất nặng

If I eat anything containing shellfish I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Động vật có vỏ thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any shellfish ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Động vật có vỏ trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using shellfish ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Động vật có vỏ không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.