Shellfish Allergy in Swedish

Shellfish

Skaldjur

I have a severe allergy to shellfish

Jag har en allvarlig allergi mot Skaldjur

If I eat anything containing shellfish I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Skaldjur behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any shellfish ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Skaldjur?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using shellfish ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Skaldjur?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.