Sesame Allergy in Swedish

Sesame

Sesam

I have a severe allergy to sesame

Jag har en allvarlig allergi mot Sesam

If I eat anything containing sesame I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Sesam behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any sesame ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Sesam?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using sesame ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Sesam?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.