Pistachios Allergy in Vietnamese

Pistachios

Quả hồ trăn

I have a severe allergy to pistachios

Tôi bị dị ứng với Quả hồ trăn rất nặng

If I eat anything containing pistachios I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Quả hồ trăn thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any pistachios ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Quả hồ trăn trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using pistachios ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Quả hồ trăn không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.