Pistachios Allergy in Swedish

Pistachios

Pistachnötter

I have a severe allergy to pistachios

Jag har en allvarlig allergi mot Pistachnötter

If I eat anything containing pistachios I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Pistachnötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any pistachios ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Pistachnötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using pistachios ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Pistachnötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.