Pine nuts Allergy in Swedish

Pine nuts

Pinjenötter

I have a severe allergy to pine nuts

Jag har en allvarlig allergi mot Pinjenötter

If I eat anything containing pine nuts I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Pinjenötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any pine nuts ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Pinjenötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using pine nuts ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Pinjenötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.