Peanuts Allergy in Vietnamese

Peanuts

Đậu phộng

I have a severe allergy to peanuts

Tôi bị dị ứng với Đậu phộng rất nặng

If I eat anything containing peanuts I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Đậu phộng thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any peanuts ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Đậu phộng trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using peanuts ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Đậu phộng không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.