Peanuts Allergy in Swedish

Peanuts

Jordnötter

I have a severe allergy to peanuts

Jag har en allvarlig allergi mot Jordnötter

If I eat anything containing peanuts I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Jordnötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any peanuts ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Jordnötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using peanuts ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Jordnötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.