Nuts Allergy in Vietnamese

Nuts

Quả hạch

I have a severe allergy to nuts

Tôi bị dị ứng với Quả hạch rất nặng

If I eat anything containing nuts I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Quả hạch thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any nuts ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Quả hạch trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using nuts ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Quả hạch không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.