Nuts Allergy in Swedish

Nuts

Nötter

I have a severe allergy to nuts

Jag har en allvarlig allergi mot Nötter

If I eat anything containing nuts I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Nötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any nuts ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Nötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using nuts ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Nötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.