Mustard Allergy in Vietnamese

Mustard

Mù tạc

I have a severe allergy to mustard

Tôi bị dị ứng với Mù tạc rất nặng

If I eat anything containing mustard I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Mù tạc thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any mustard ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Mù tạc trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using mustard ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Mù tạc không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.