Mustard Allergy in Swedish

Mustard

Senap

I have a severe allergy to mustard

Jag har en allvarlig allergi mot Senap

If I eat anything containing mustard I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Senap behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any mustard ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Senap?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using mustard ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Senap?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.