Milk Allergy in Vietnamese

Milk

Sữa

I have a severe allergy to milk

Tôi bị dị ứng với Sữa rất nặng

If I eat anything containing milk I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Sữa thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any milk ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Sữa trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using milk ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Sữa không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.