Milk Allergy in Swedish

Milk

Mjölk

I have a severe allergy to milk

Jag har en allvarlig allergi mot Mjölk

If I eat anything containing milk I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Mjölk behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any milk ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Mjölk?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using milk ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Mjölk?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.