Macadamia nuts Allergy in Vietnamese

Macadamia nuts

Hạt Mắc-ca

I have a severe allergy to macadamia nuts

Tôi bị dị ứng với Hạt Mắc-ca rất nặng

If I eat anything containing macadamia nuts I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Hạt Mắc-ca thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any macadamia nuts ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Hạt Mắc-ca trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using macadamia nuts ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Hạt Mắc-ca không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.