Macadamia nuts Allergy in Swedish

Macadamia nuts

Macadamianötter

I have a severe allergy to macadamia nuts

Jag har en allvarlig allergi mot Macadamianötter

If I eat anything containing macadamia nuts I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Macadamianötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any macadamia nuts ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Macadamianötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using macadamia nuts ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Macadamianötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.