Gluten Allergy in Swedish

Gluten

Gluten

I have a severe allergy to gluten

Jag har en allvarlig allergi mot Gluten

If I eat anything containing gluten I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Gluten behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any gluten ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Gluten?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using gluten ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Gluten?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.