Fish Allergy in Swedish

Fish

Fisk

I have a severe allergy to fish

Jag har en allvarlig allergi mot Fisk

If I eat anything containing fish I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Fisk behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any fish ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Fisk?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using fish ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Fisk?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.