Fish Allergy in Farsi

Fish

ماهی

I have a severe allergy to fish

من به ماهی آلرژی شدید دارم.

If I eat anything containing fish I will need immediate medical attention

اگر چیزی بخورم که ماهی داشته باشد، نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی خواهم داشت.

Please can you check if what I have ordered contains any fish ingredients?

می‌توانید لطفاً چک کنید که آیا در غذایی که سفارش داده‌ام، چیزی حاوی ماهی هست؟

Please can you help me choose what to order from the menu?

می‌توانید لطفاً به من کمک کنید از این منو چیزی سفارش بدهم؟

Are you able to prepare this dish without using fish ingredients?

آیا می‌توانید این غذا را بدون استفاده از موادی که ماهی دارند، درست کنید؟

Please can you inform the chef about my allergy.

می‌توانید لطفاً به سرآشپز در مورد آلرژی من خبر بدهید؟