Egg Allergy in Vietnamese

Eggs (Egg white, egg yolk, egg powder)

Trứng (Lòng trắng, lòng đỏ, bột trứng)

I have a severe allergy to eggs (egg white, egg yolk, egg powder)

Tôi bị dị ứng với Trứng (Lòng trắng, lòng đỏ, bột trứng) rất nặng

If I eat anything containing eggs (egg white, egg yolk, egg powder) I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Trứng (Lòng trắng, lòng đỏ, bột trứng) thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any eggs (egg white, egg yolk, egg powder) ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Trứng (Lòng trắng, lòng đỏ, bột trứng) trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using eggs (egg white, egg yolk, egg powder) ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Trứng (Lòng trắng, lòng đỏ, bột trứng) không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.