Egg Allergy in Swedish

Eggs (Egg white, egg yolk, egg powder)

Ägg (äggvita, äggula, äggpulver)

I have a severe allergy to eggs (egg white, egg yolk, egg powder)

Jag har en allvarlig allergi mot Ägg (äggvita, äggula, äggpulver)

If I eat anything containing eggs (egg white, egg yolk, egg powder) I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Ägg (äggvita, äggula, äggpulver) behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any eggs (egg white, egg yolk, egg powder) ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Ägg (äggvita, äggula, äggpulver)?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using eggs (egg white, egg yolk, egg powder) ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Ägg (äggvita, äggula, äggpulver)?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.