Celery Allergy in Swedish

Celery

Selleri

I have a severe allergy to celery

Jag har en allvarlig allergi mot Selleri

If I eat anything containing celery I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Selleri behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any celery ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Selleri?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using celery ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Selleri?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.