Cashews Allergy in Vietnamese

Cashews

Hạt điều

I have a severe allergy to cashews

Tôi bị dị ứng với Hạt điều rất nặng

If I eat anything containing cashews I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Hạt điều thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any cashews ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Hạt điều trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using cashews ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Hạt điều không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.