Cashews Allergy in Swedish

Cashews

Cashernötter

I have a severe allergy to cashews

Jag har en allvarlig allergi mot Cashernötter

If I eat anything containing cashews I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Cashernötter behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any cashews ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Cashernötter?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using cashews ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Cashernötter?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.