Brazil nuts Allergy in Vietnamese

Brazil nuts

Quả hạch Brazil

I have a severe allergy to brazil nuts

Tôi bị dị ứng với Quả hạch Brazil rất nặng

If I eat anything containing brazil nuts I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Quả hạch Brazil thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any brazil nuts ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Quả hạch Brazil trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using brazil nuts ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Quả hạch Brazil không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.