Almonds Allergy in Vietnamese

Almonds

Hạnh nhân

I have a severe allergy to almonds

Tôi bị dị ứng với Hạnh nhân rất nặng

If I eat anything containing almonds I will need immediate medical attention

Nếu tôi ăn bất cứ món gì có Hạnh nhân thì tôi phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Please can you check if what I have ordered contains any almonds ingredients?

Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem các món tôi đã gọi có chứa Hạnh nhân trong thành phần hay không?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Bạn có thể vui lòng giúp tôi chọn món từ thực đơn không?

Are you able to prepare this dish without using almonds ingredients?

Bạn có thể nấu món này mà không sử dụng Hạnh nhân không?

Please can you inform the chef about my allergy.

Xin vui lòng báo với đầu bếp về chứng dị ứng của tôi không.