Almonds Allergy in Swedish

Almonds

Mandlar

I have a severe allergy to almonds

Jag har en allvarlig allergi mot Mandlar

If I eat anything containing almonds I will need immediate medical attention

Om jag äter något som innehåller Mandlar behöver jag omedelbart medicinsk hjälp

Please can you check if what I have ordered contains any almonds ingredients?

Kan du vänligen kontrollera om vad jag beställt innehåller några ingredienser med Mandlar?

Please can you help me choose what to order from the menu?

Kan du hjälpa mig med vad jag kan beställa från menyn?

Are you able to prepare this dish without using almonds ingredients?

Kan du förbereda denna rätt utan att använda ingredienser med Mandlar?

Please can you inform the chef about my allergy.

Kan du vänligen informera kocken om min allergi.